O nás
Jsme Dvě Dřeva. Muž a žena - Ivo a Iva - společně žijeme i tvoříme. Práce se dřevem je nám radostí, láskou, zdrojem učení a poznávání. Vytvářením návrhů výrobků naplňujeme tendenci tvořit a být součástí procesu, kdy se myšlenky zhmotňují a nápady realizují.
Zdrojem radosti a zadostiučinění je, když vidíme, že výrobky fungují, spolehlivě plní svoji funkci a zákazníci jsou spokojeni :)

Jsme rodiče tří dětí, které nám jsou nekonečnou inspirací nejen v oblasti dřevěných hraček a edukativních pomůcek.

Iva - povoláním průvodce v Montessori komunitě batolat - mnoho nápadů a pomůcek vychází právě z Montessori filozofie
Ivo - profesí technický grafik - má pod kontrolou chod Dvou Dřev, hlavní výrobu a komunikaci se zákazníky

Ke dřevu, jako materiálu, přistupujeme s respektem. Zpracování dřeva a užívání dřevěných produktů vnímáme jako součást komunikace s přírodou - jak pro nás výrobce, tak pro VÁS, naše milé zákazníky :)


Jsme hrdí nositelé značky Dřevo je cesta